BG Coolshape Kliniek: vet verliezen met cryolipolyse

Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 7 februari 2023

Ingangsdatum 7 februari 2023

 

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van BG-CoolShape Kliniek, Deltageul 17, Zuid-Holland 3251NG, Nederland (de), e-mail: [email protected], telefoon: 0611847379 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://bg-coolshapekliniek.nl ). (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst.

 

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene beleid in de Dienst is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

 

Informatie die we verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel

 

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Marketing/promotie
 • Gebruikersaccount aanmaken
 • Verzameling van klantfeedback
 • Administratieve informatie
 • Bestelling van de klant beheren

 

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn anders te doen door wet.

 


 

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Advertentiediensten
 • Marketingbureaus
 • Incassoprocedures
 • Gegevensverzameling en -verwerking

 

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Dienst in strijd is met rechten van derden. Als de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen uw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

Bewaring van uw gegevens:

We bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers het account hebben beëindigd of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere periodes moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende geanonimiseerde informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet- en regelgeving die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of op het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens, op beperking van of bezwaar tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonsgegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit, alle toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons aan te schrijven op [email protected].

 

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de Diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies:

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

 

Beveiliging:

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Links naar derden en gebruik van uw informatie:
Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid gaat niet in op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of Diensten van derden.

Klachtenfunctionaris / functionaris gegevensbescherming:
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris van BG-CoolShape Kliniek, Deltageul 17, e-mail: [email protected]. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.